logo
 Voko Lichen staat voor: "vormgeverskollektief Lichen".
 Lichen is een korstmos, een interactieve symbiose d.w.z. een samenlevingsvorm  van twee verschillende typen organismen, een schimmel en een groenwier of  blauwalg. Het is een trage  groeier die weinig voedingsstoffen vraagt, in barre  omstandigheden kan overleven en het beste gedijt in schone lucht.
 Bij uitdroging kan hij in een rustfase gaan maar na toevoeging van water
 komt hij weer tot leven.
 Voko Lichen is een open vormgeverscollectief: per project kunnen de  deelnemers verschillen. Ons werkgebied omvat de ontwikkeling en realisatie van
 projecten waar vormgeving en beeldende kunst een relatie aan gaan  met de omgeving: de openbare ruimte, het landschap, een manifestatie,
 een tentoonstelling, in- en exterieur, muziek, dans, theater, fotografie, film,
 burger- en bewonersinitiatieven.  Dijk Delfzijl
de waterpoort
  Windmolen-   wieken windmolenwieken
  Go north Go north
    Individueel werk :
  Ina de
  Boer
raambeeld
  Peter van
  Haagen
heliumorgel
  Boi Boi
  Huong

P.R. medewerkster
facebook: De Allemanstuin in Bornholm te Delfzijl
www.chinaforall.info
www.chinese-les.nl
  Bas
  Scheffers
containerschildering
  ©          Overzicht projecten voko Lichen                                           contact