logo
 Voko Lichen staat voor: "vormgeverskollektief Lichen". Lichen is een korstmos,
 een interactieve symbiose, een samenlevingsvorm van twee verschillende typen
 organismen, een schimmel en een groenwier of blauwalg. Het is een trage groeier
 die weinig voedingsstoffen vraagt en in barre omstandigheden kan overleven.
 Bij uitdroging kan hij in een rustfase gaan maar na toevoeging van water komt
 hij weer tot leven en gedijt het beste in schone lucht.
 Voko Lichen is een open vormgeverscollectief: per project kunnen de deelnemers
 verschillen. Het interesse- en werkgebied omvat de ontwikkeling en realisatie van
 projecten waar vormgeving en beeldende kunst een relatie aan gaan met de
 omgeving
zoals met: de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, landschap,
 een manifestatie, tentoonstelling, in- en exterieur, muziek, dans, theater,
 fotografie, film, internet, burger- en bewonersinitiatieven.
  Dijk Delfzijl de waterpoort
  Windmolen-   wieken windmolenwieken
  Go north Go north
    Individueel werk :
  Ina de
  Boer
raambeeld
  Peter van
  Haagen
heliumorgel
  Boi Boi
  Huong
P.R. medewerkster
facebook: De Allemanstuin in Bornholm te Delfzijl

www.chinaforall.info

www.chinese-les.nl
  Bas
  Scheffers
containerschildering
  ©          Overzicht projecten voko Lichen                                           contact