voko lichen
 Toekomstvisie Delfzijl: de verbeelding van de toekomstvisie inzake de herstructurering van de gemeente.
 Tekeningen voor de toekomstavond, een discussieavond voor de inwoners van Delfzijl en omgeving.
omslag boekje
 Boekje met verslaglegging van de gemeente Delfzijl.
haven Delfzijl
 De haven van Delfzijl.
centrum
 Het centrum van Delfzijl.
Delfzijl noord
 Delfzijl noord.
brede school
 De Brede School.
strand
 Het strand van Delfzijl.
krantbericht
 
krantkop
de Eemsbode
 
Biessumerwaard
 Ontwerp voor de Biessumerwaard.
 
   ©       overzicht projecten                                       home                                                contact