voko Lichen
   Ontwerpen voor het "Metalpark".
'vogel' figuur
  Aluminium objecten in de bermen bij de verschiilende bedrijven.
kruis tekening plattegrond

Plattegrond van een parkje.
technische tekening facilitair centrum met beeld
Ontwerpen voor een beeld bij (ons idee van) het facilitair centrum.
tekening voor powerpoint-presentatie ontwerp in de vijver
 
beeld voor het facilitair centrum

Beeld voor het facilitair centrum en een object gemaakt van windmolenwieken.

De maquette van het beeld.

maquette 1 maquette 2
maquette 3 maquette 4
maquette 5
Met behulp van vijf lagers kunnen de onderdelen naar alle kanten draaien.
maquette 6 maquette 7
maquette 8 maquette 9
 ©          overzicht projecten                    home                                contact