voko Lichen

 
 Ladysmith 1977
 De plannen en ontwerpen in 1976 gemaakt voor het gebied Voolhok en Ladysmith ten noorden van Delfzijl
 resulteerden in de uitvoering van een groenstrook, landschapspark en de hier binnen gelegen
 zitgelegenheid/kinderspeelplaats gebouwd op de oude fundamenten van het verdwenen dorpje Ladysmith.
 Op 12 april 1977 begon voko Lichen aan de uitvoering. Kinderen van twee lagere scholen werkten ook mee:
 zij maakten mozaïeken voor de zitkuil en goten in de grond ter plaatse betonvormen.

oude bebouwing
Oude bebouwing en paadjes in Ladysmith.
 

 Aal Larriesmitse poadjes kwam'n oet bie mien vraind Jan Moatjes.
 't Zit zo opslot'n in mien harsens in hail klaine goatjes.
 Van rechthoukige betonn'n ploatjes waar'n dei Larriesmitse poadjes.
 Anderhaalf keer trapp'n op fielesopee was drei steut'n onder 't gat hatsekidee.
 Was't din ook nog in wind op, was ik't hailendaal wel ais zat.
 Toch brocht'n mie dei Larriesmitse poadjes mie altied bie mien vraind Jan Moatjes.
 Doar ging ik langs dei oal sloot. Wat'n gepees op mien oal sjees. Wat'n gerees op dei oal krees.
 In de wind op laangs dei oal sloot, man ik trapte mie ja sikkoms dood.
 Moar as ik din weer veur mie keek den douch'k kiek Jan, kiek doar onder aan dei diek.
 En kwam'n joe din aaine teeg'n, wel mos din wel veurrang geev'n?
 Noit dei mit sloot aan rechterkaant, moar dei mit hoge zied  aan rechterhaand.
 Want in dei hoge zied kinn'n joe ja makkelk de poot ee'm kwiet.
 Kwam ik din bie 't roit din harrik 't dikste stuk al weer hat (en pien in mien gat).
 Nog ee'm teeg'n heugte op zo dat was dat.
 En din stonne doar, de pino pino schaif op kop.
 De poot'n oet mekoar, de stevels om hooz'n, haand'n in de zied, boo'm op diek.
 Larriesmit, ain weeg en twei fietspoadjes, 'n stuk of wat lege aarboidershoeskes din binn'n wie al weer om liek.
 Doezend tegels hin en doezend trug aan't ind. Pien in kont en pien in rug.
 Larriesmit, 'n boer bie kou aan tit, ploug'n mit'n peerd te rveur.
 Aan twai kaant'n roit mit woiland tussendeur. Onder aan dei diek mit schoapekeutels en oetzicht op 't sliek.
 Moar dei buldozers wat kwam'n dei doar doun?
 Minsen, minsen. nou wordt mie de kop citroun. Aal Larriesmitse poadjes kwam'n oet bie Jan Moatjes.
                                                                                                                              tekst: Jan de Wilde.
 
 
De opnieuw opgemetselde fundamenten. Begin van de werkzaamheden op en rond Ladysmith, april 1977.

                                                                                                                Zwart/wit foto's Jan de Wilde :
fundamenten
 
 
de put
Op de voorgrond de waterput.
 Tegen de muur is een betonvorm bevestigd die gegoten werd in de klei ter plekke. Op de achtergrond ligt de
 Hogelandsterweg.
 
mozaíek
De mozaíeken gemaakt door de leerlingen van de lagere scholen De Viking en De Morgenster.
 
 
 Zwart/wit foto's Ina de Boer :
Landschapspark.
 
Speeltuin.
Speeltafel.
De omgeving van Ladysmih vanaf de oude dijk gezien.
Zithoek met tafel.
   
Landschapspark.
 De noordelijkste hoek met waterpartij.
   
   ©      overzicht projecten                                    home                                               contact