Ontwerpen voor een aluminium beeld, 2005.
 De eerste ontwerpen voor het 40-jarig jubileumbeeld voor Aldel.
 
 Een beeld dat kan draaien, een afgeplatte geometrische pyramide met daarop gegoten aluminiumreliëfs,
 op een voet van persstaven en een walsplak. Draaiing wordt mogelijk door waterreservoirs binnen in de
 pyramide.
 Een mogelijkheid om ook voor de omgeving iets te realiseren zou een kleinere versie voor het nieuwe zwembad
 van Delfzijl/Appingedam kunnen zijn welke handmatig gedraaid kan worden. Deze bewegingen zouden kunnen
 worden opgeslagen en doorgegeven aan het beeld bij Aldel.
 Een andere manier om het beeld te laten draaien is op een stappenmotor die in een gedeelte van de voet
 wordt geplaatst. De scheefstand is gerelateerd aan de pijp van de silo van Aldel.

Gietstukken.
 
 
 
Ontwerpen 2e fase.
 
 
 
Het eindontwerp.
   ©      overzicht projecten                                    home                                               contact