voko Lichen

"Abel Tasman's reizen"; ontwerp voor een bewegend beeld voor de havenboulevard in Delfzijl.
De inspiratie werd gevonden in de Groningse ontdekkingsreiziger Abel Tasman (geboren in 1603 in Lutjegast). Hij voer rondom Australië en ontdekte Tasmanië en Nieuw Zeeland.

De verschillende onderdelen kunnen traag ronddraaien op lagers
waardoor steeds wisselende aanzichten ontstaan.De hoogte is 570 cm en
de Ø 240 cm. Het materiaal is van gegoten aluminium, staal en glas.

Verschillende technische tekeningen
van de constructie

  Visie:
  In de gemeente Delfzijl vindt een complete herstructurering plaats die dusdanig
  drastisch is dat de helft van de bebouwing wordt afgebroken.
  In Nederland is Delfzijl de uitzondering: het enige dorp met grote-stads-problemen.
  De verlamming die zich van de plaats heeft meester gemaakt lijkt ingegeven om de
  schone toekomst die in het verschiet ligt niets in de weg te leggen.
  Er bestaat angst om nu iets te creëren dat aan zal spreken en waar aan men zich
  mogelijkerwijs zou kunnen hechten. Dit zou verplichtingen met zich mee brengen
  waardoor er afbreuk zou worden gedaan aan de maagdelijke, toekomstige,
  gedroomde staat.
  Voko Lichen wil meewerken aan het doorbreken van deze impasse.
  Al sinds 1975 houden wij ons bezig met de ontwikkelingen in het openbaar domein
  van de gemeente Delfzijl en omgeving. Met kunstzinnige middelen
  becommentarieerden wij eerder de dijkverhogingen, de stagnerende industrialisatie
  en de bouw van de nieuwe handelskade t.g.v. de bodemdaling door gaswinning.

  De oude handelskade werd omgebouwd tot openbaar gebied met publieke functies,
  en bestaat uit verschillende componenten (promenade, evenementenhal, horeca,
  jachthaven en bedrijven). Eens in de 5 jaar vindt hier ook het internationale
  zeilschepenevenement  "Delfsail" plaats.
  De openbare ruimte, een wandelgebied welke tussen de omgebouwde oude
  opslagloodsen is ontstaan, leent zich uitstekend voor een kunstwerk met een
  centraal bindend karakter. De betreffende locatie is van alle kanten goed zichtbaar
  (vanaf: de dijk rondom het centrum, de waterpoort, de er langs lopende weg, het
  haventerrein, de jacht- en bedrijfshaven). Voko Lichen ontwierp hiervoor een
  bewegend beeld ; de verschillende onderdelen kunnen traag ronddraaien waardoor
  steeds wisselende aanzichten ontstaan.

De Tasmanstraat bij de Fiji-eilanden die Abel Tasman in 1641 doorvoer.
de Tasmanstraat bij de Fiji eilanden
 
  De inspiratie werd gevonden in Abel Tasman, een ontdekkingsreiziger die (in 2003
  400 jaar geleden) geboren werd in Lutjegast, provincie Groningen.
  Hij voer rondom Australié en ontdekte Nieuw Zeeland en Tasmanië
  In 1991, 350 jaar nadat Abel Tasman de Tasmanstraat bij de Fiji eilanden passeerde,
  zagen wij uit de lucht de verraderlijke koraalriffen waarlangs hij moest laveren.

  De wereld zoals hij die gezien moet hebben was zo anders dat ze niet met woorden
  kon worden omvat.
  Deze niet onder woorden te brengen verscheidenheid aan levensvormen, de
  sierlijkheid en transparantie van de melanesische leefwereld, moeten voor Abel
  Tasman de reden zijn geweest nooit meer naar zijn geboortegrond terug te keren.
  Wat moest hij dáárover vertellen, er was geen mogelijkheid dat hij nog ooit
  begrepen zou worden.
  Deze schoonheidsbeleving overbrengen naar Groningen is ons inziens nu wel
  mogelijk omdat er enig begrip is ontstaan voor die prachtige wereld aan de andere
  kant van de wereldbol door het beeldmateriaal dat ons nu zo vanzelfsprekend
  bereikt.

  Bij de realisatie van dit kunstwerk willen wij de samenwerking en de inbreng van de
  specifieke hier aanwezige kennis, vaardigheden en producten van de vele bedrijven,
  burgers, kunstenaars en overheden bewerkstelligen.
  Hierdoor wordt een beeld met meerwaarde gecreëerd welke de uitstraling en
  belevingswaarde van onze havenplaats zal verrijken.

 ©      overzicht projecten                          home                                   contact